Архелогически резерват Кабиле гр.Ямбол



Снимки,текст и преводи на тази забележителност се подготвят и в най-скоро време ще бъдат публикувани в Интернет порталите и поредните броеве на  списание "Туризъм и бизнес".