БЕЛИЯТ ЩЪРКЕЛ В БЪЛГАРИЯ 

БЕЛИЯТ ЩЪРКЕЛ В БЪЛГАРИЯ

На всеки 10 години популацията на белия щъркел се преброява във всички страни, където той гнезди в континентите Европа, Африка и Азия. Шестото международно преброяване на вида се проведе през 2004/05 г. В България, то е организирано и проведено от Българското дружество за защита на птиците. Резултатите от него са публикувани в книгата „Белият щъркел (Ciconia ciconia) в България ІІ”. /Фиг.1 – факсимиле на книгата/. Данните за гнездата и числеността на белите щъркели са събрани от 276 преброители, които посещават всичките 264 общини в страната.

Белият щъркел е най-многочислен (от 30 до 48 двойки на 100 кв. км) във влажните зони край реките:Искър, Марица и Струма, оризищата в околностите на Пловдив и Пазарджик и езерата край Бургас. Общият брой на установените гнезда е 5 703, от които 730 са необитаеми. Гнездящите двойки са 4 818, които отглеждат 12 032 малки. В останалите 155 гнезда са наблюдавани само по 1 самотен щъркел. /Фиг. 2 – UTM картата/

Белият щъркел е любима птица на много хора. Английските, холандските и швейцарските туристи- природолюбители (birdwatchers) се отнасят с особено почитание към щъркелите, защото в техните страни видът или не се среща, или за неговата реинтродукция (повторно заселване) са полагани много усилия.

Ако съзерцанието на бели щъркели Ви доставя истинско удоволствие ще Ви предложим няколко „щъркелови места” в страната. За столичани най-близката щъркелова атракция се намира в с. Драгошиново. Селото е на 6 km южно от яз. Искър и е с най-много щъркелови гнезда (38 броя) в България. Редно е тази жива окраса на селото да стане туристически продукт. На първо време община Самоков може да монтира един билборд и да рекламира „Най-щъркеловото село в България – Драгошиново”. За да стане по-ясно как щъркелите могат да помагат на местните хора, ще споделим опита на г-н Стефан Данаилов (бивш кмет на гр. Трявна). В Трявна има само едно щъркелово гнездо и то е върху комина на обществената баня. Понастоящем същата е превърната в Музей на азиатското и африканското изкуство. Като мотив за одобряване на проекта е посочено, че с преустройството на банята в музей ще бъде спасено и единственото щъркелово гнездо в Общината. (Сн. на гнездото ). Друго привлекателно място за белите щъркели и за хората е с. Самуилово. То се намира на 7 км южно от гр. Сливен. В селото има 13 гнезда, 10 от които са на дървета в уникалния дендрологичен парк в центъра на селото. Интерес представлява и гнездото в с. Равногор (15 km южно от гр. Брацигово), защото то е разположено на най-голяма надморска височина в страната (1317 m).

Населените места с много щъркелови гнезда у нас са: гр. Съединение – 28 броя, гр. Козлодуй – 28, гр. Раковски – 27 , с. Белозем – 25 гнезда и др.

В началото на 60-те години на миналия век, популацията на белия щъркел в България е оценена на 11 000 двойки. Причината за катастрофалното намаляване на числеността на гнездящите двойки е ограничената хранителна и гнездова база. В миналото белите щъркели са гнездили предимно на дървета, докато през 2004/05 г. най-много гнезда са регистрирани върху електрически стълбове (3 145 броя). Освен тях, към категорията рискови гнезда отнасяме тези върху: комини, паметници, камбанарии и сухи дървета.

Похвална е инициативата на електропреносната фирма EVN, която включи в своята екологична програма спасяването на 500 гнезда чрез издигането им на платформи на 120 см над проводниците. В последно време, много от камбанариите на църквите с гнезда на щъркели се ремонтират и гнездата се пренасят на специални стълбове (Сн. на гн. в с. Войнягово , община Карлово).

Данни
Текст и снимки:
ст.н.с., д-р Цено Петров,
д-р Георги Попгеоргиев,
маг. биол. Димитър Плачийски,
Стефан Казасов
Ако желаете да съхраните белите щъркели във Вашето населено място, то за подкрепа и съдействие можете да се обърнете на адрес:
bspb_hq@bspb.org