Пещерата Ухловица 

Пещерата Ухловица

Районът на горното поречие на река Арда се утвърждава като привлекателна туристическа дестинация за пешеходен туризъм, посещение на благоустроени и неблагоустроени пещери. Най-дългата родопска река Арда е дала името на един от най-романтичните родопски региони: Ардинското корито, скътало богато природно и културно наследство. Тук са .Агушевите конаци”, проходна пещера „Калето” и руините на едноименната крепост. В района са карто¬графирани 23 карстови пещери, от които по-известни са Ухловица, Бориковска, Надарска, Типицето и пещерна система Голубовица. Над 20 пешеходни, вело и конни маршрути с изходни пунктове от селата Смилян, Могилица и Арда отвеждат туристите до райски кътчета, където все още са живи легендите от отминали времена. След разказа за пещерата Ухловица прочетете и за други интересни маршрути в района.

Пещера Ухловица е един подземните дворци на Западните Родопи. Името е свързано с името на нощната граблива птица Улулица – вид сова, характерна за района. Близката махала носи същото име. Надморската височина при входа е 1040 м, а температурата вътре е постоянна – 10-11 градуса. Пещерата е образувана в мрамори, които след разместване на земните слоеве са процепени от тектонски пукнатини, служили като пътища на карстовата вода, а в момента представляват дългите и тесни коридори на долния етаж.

Пещерата е била известна много отдавна на местното население, но само в началото (горния етаж). Първите влизания надолу започват след 1960 г., когато идват пещерняците от Чепеларския пещерен клуб с ръководител Димитър Райчев.

Те са открили и проучили 23 пещери в района на с. Могилица, но следи от човешки живот се намирали. Само в някои от тях са открити скелети от пещерни мечки (животински вид, живял преди 15-20 000 години). Пещерата е дълга 460 м, от които 330 м благоустроени. Най-голямата дълбочина, измерена вътре, е 25 м, а денивелацията между входа и реката долу е 170 м.

Пещерата е двуетажна, горният етаж е с дължина 35 м. Наречен е зала на пропастите. Името му идва от няколко пропасти, които водят към долния етаж. Слизането надолу става по 18-метрова скала. Етажът завършва с малка зала и няколко сталактона..

Стръмни стълби ни отвеждат към долния етаж на пещерата.

Тук, на долния етаж, е и истинското богатство на Ухловица – дендритите, образования, наподобяващи морските корали. Целият коридор е осеян с тях. Предполага се, че долният етаж на пещрата преди хилядолетия е бил под вода, т.е. всичко това е било едно подземно езеро по стените на което са се образували дендритите и калцитните цветя.

Предполагаемата възраст на пещерата е 3 500 000 години.

За да стане пещерата достъпна, до нея и вътре са изградени стълби с парапети и площадки, за които за били необходими 45 т желязо. Всичко това е било изнасяно нагоре по стръмни пътеки с катъри, на гръб и ръце, а населението на околността е дало за пещерата 2000 трудодни. Благоустрояването е извършено през 1981-82 г. Официално е открита за посещения на 8 септември 1984 г.

При разходката в пещерата сред причудливите форми, изваяни от водата за толкова много години, може да се открият някои, наподобяващи различни фигури – Баба Яга, Октопода, Стопанката със семейството си, Мадоната с младенеца, Тракийския воин, Родопчанката, Влюбената двойка и т.н.

Туристическият маршрут завършва със снежно бял водопад, каменните струи на който се спускат към малки езера, които напролет се пълнят с вода.

Пещерата работи през цялата година като през лятото е без почивен ден, а през останалото време почива в понеделник и вторник.

След пещера „Ухловица” поемете на изток към с. Кош¬ница. Името на селото произлиза от котловината, в която е разположено - малките селски къщи сякаш са се скупчили на дъното на гигантска ландшафтна кош-ница. От село Кошница след по-малко от 200 м пъте¬ката ще доведе туристите до пещерата „Трите точ¬ки”. Пещерата е пропастна и близането 6 нея става само с водачи-спелеолози и специална екипировка. След преодоляването на вертикалната пропаст се дости¬га до хоризонтална галерия с красиви вторични карс¬тови образувания, добре запазени поради трудния дос¬тъп до галерията.

ДРУГИ ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ, КОИТО СИ ЗАСЛУЖАВА ДА ПРЕМИНЕТЕ В РАЙОНА

1. Пешеходен маршрут за пролетно-летния сезон: Узунов камък - защитена местност „Ливадите” -с. Смилян. Обща дължина: 19,15 км.

2. Пешеходен маршрут за пролетно-летния и есенен сезон: с. Могилица - пещерата Бориковска - пещера Типицето - махала Средок. Обща дължина: 12.77 км.

3. Пешеходен маршрут за летен и есенен сезон: Пещера Голубовица - вр. Черковата - пещера Надарска - с. Могилица. Обща дължина” - 11.1 км.

4. Пешеходен маршрут за пролетно-летния и есенен сезон: с. Кошница - пещера Трите точки - пещера Калето - с. Смилян. Обща дължина: 5 км.

5. Зимен маршрут (проходим през всички сезони): с. Смилян - вр. Равнище - Крайпътна пещера -с. Смилян. Обща дължина: 6.6 км.

6. Веломаршрут: с. Смилян - с. Букаците - с. Горово -с. Чеплят - местност Катран - с. Змиево - мест¬ност Аламушница - с. Смилян. Обща дължина: 17.5 км.

7. Пешеходен маршрут за пролетно-летния сезон:

с. Арда - местност „Корбанище” - махала Речани -махала Лагът - Извора на р. Арда, „Заставата” -махала Билянци - с. Арда. Продължителност - 6 часа.

8. Пешеходен маршрут за пролетно-летния сезон: с. Арда - махала Гоздевица - връх Ком - с. Арда. Продължителност - 8 часа.

9. Пешеходен маршрут за пролетно-летния и есенен сезон: с. Смилян - местността .Дупката” -„Крайпътна пещера” - местн. „Поляните” - с. Полковник Серафимово - връх Средногорец, известен като „Родопската Шипка”. Продължителност - 5 ч.

За контакти:
 0889 12 10 14  – Веселин Хаджиев
 0888 3... – Юлия Хаджиева