Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Хасково, хотели, къщи, вили за гости, под наем
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

село Дуранкулак до Дуранкулашкото езеро хотели, къщи
област :: Добрич, хотели, къщи, вили, бунгала за гости  община :: Шабла, хотели, къщи, вили, бунгала, квартири

видове туризъм:
морски, еко, винен, исторически, културен, бизнес туризъм регион
 община
 
 
 
 забележителност
 местност

Уважаеми потребители, забележителностите и възможностите за туризъм към това населено място се намират в областта около него. Някой са по-далеч а други по-близо ,но в рамките на един ден могат да се посетят при интерес от ваша страна. Всяка една от тези дестинации са достойни за нашето внимание. Към всеки един обект сме вързали възможностите за туризъм в региона.

  Село Дуранкулак е крайната североизточна населена точка в България, едва на 5 км южно от границата с Румъния и на 2 км от морския бряг. Името му произлиза от турски и означава “стоящото ухо”, заради приликата с формата на Дуранкулашкото езеро. Разположено на км югоизточно от Дуранкулак, и разделено от морето с пясъчна коса се намира защитената местност Дуранкулашкото езеро. Познато още като Орловото (Карталийското) езеро или “блатото”, както го наричат местните, то не е много дълбоко и е повече от два пъти по-дълго, отколкото широко. Всеки любител на прородата непременно посетете трябва да го посети за да наблюдава някои редки и застрашени представители на флората и фауната.

Дуранкулашко езеро

Дуранкулашко езеро е разположенo в най-североизточната част на България, на около 6 км от Българо-Румънската граница. Езерото е сред най-значимите влажни зони на България. Заедно с Шабленско-Езерецкото езеро то е единствения крайбрежен лиман по бълг. Черноморие със запазен естествен характер. Около южните брегове на езерото се намират останки от някогашни първични степи - един от най-редките типове екосистеми в България. В района на езерото се срещат 5 ендемични растения за Балканския полуостров и други 27 вида с важна международна и национална консервационна значимост. Находището на Sch.triqueter e най-представителното в страната. Най-голямо е значението на мястото за опазване на птичата фауна като зимуващите популации на 4 вида водолюбиви птици (малък корморан - Halietor pygmeus, голяма белочела гъска - Anser albifrons, сива гъска - Anser anser и червеногуша гъска - Branta ruficollis) имат главна заслуга за международното признание на влажната зона като Рамсарски обект.

 Дуранкулашко езеро и съседните Шабленски езера формират заедно най-многочисленото съвременно зимовище на застрашената от изчезване в световен мащаб червеногуша гъска. Природния комплекс е разположен на миграционния път Via pontica и осигурява благоприятни условия за хранене и почивка на редица прелетни видове птици. Обекта е с международно значение за 3 гнездящи вида птици - малък воден бик (Ixobrychus minutus), морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus) и черночела сврачка (Lanius minor), както и от особена важност в национален мащаб за гнезденето на белооката потапница (Аythya nyroca), немия лебед (Cygnus olor), тръстиковия блатар (Circus aeruginosus), турилика (Burhinus oedicnemus), дебелоклюната чучулига (Melanocorypha calandra) и индийското шаварче (Acrocephalus agricola). Езерото има сериозен потенциал за съхраняването на дивия шаран (Cyprinus carpio), а пясъчните дюни са убежище на многочислена и стабилна популация на сирийската чесновница (Pelobates syriacus). Степните местообитания около езерото са важни за опазването на пъстрия пор (Vormela peregusna), нютоновия хомяк (Mesocricetus newtoni) и лалугера (Spermophilus citellus).

 ИСТОРИЯТА:

 Археологическите разкопки в Дуранкулак започват през 1974 г. от научен колектив под ръководството на проф. д-р на и.н. Хенриета Тодорова. Направените там открития донесоха много нови знания относно праисторията и ранната история на Балканския полуостров. Дуранкулак е комплексен археологически обект, където са представени върховите моменти от праисторията на Добруджа.

 На западния бряг на Дуранкулашкото езеро има землянки от първите земеделци на Добруджа (5100 - 4700г. пр.н.е.), могилни погребения от протобронзовата епоха (3500 - 3400 г.пр.н.е.) и късноантичен сарматски некропол. Там са разположени и некрополите, оставени от хората, населявали Големия остров в езерото.

 Проучените над 12 000 праисторически погребения, наред с некрополите от Девня и Варна, показаха, че западните брегове на Черно море са били люлка на най-древната протоцивилизация на човечеството. На Големия остров в Дуранкулашкото езеро се намира енеолитна селищна могила (4600 - 4200 г. пр.н.е.), която е паметник на културата с национално значение. На южния склон на острова има укрепено селище от късната бронзова и началото на ранножелязната епоха (1300 - 1200 г. пр. н.е.).

 На 26 м навътре в скалния масив на острова е изсечен елинистически пещерен храм на богинята Кибела ( 3 в. пр. н.е.), а върху целия остров е било разположено укрепено прабългарско селище от 9 - 10 в. Част от него е експонирана.

  Бързи връзки към хотели, къщи за гости, вили под наем, бунгала, апартамени, квартири, ресторанти, барове, дискотеки, забавления, природни забележителности, културно-исторически забележителности, музеи, туристически агенции, туроператори, фирми, туризъм, ваканция, пътуване, почивки в село Дуранкулак до Дуранкулашкото езеро на Северното Черноморие.

 www.durankulak.net

 

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com