Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

регион Лозенска планина, хотели, България


видове туризъм:
планински, еко, винен, исторически, културен, бизнес туризъм, спа

наляво
наляво
надясно
надясно


 
 
 
 
 
 забележителност
 местност

България-Лозенска планина

 Лозенска планина е малка планина в Западна България. Намира се в непосредствена близост до София и Витоша, южно от Софийското поле. Западната и граница е очертана от Панчаревският пролом на река Искър, между Панчарево и Пасарел, югозападната — от яз. Искър. В подножието и са разположени селата Лозен, Герман, Долни Пасарел и Габра. От тях към главното било на планината са прокарани туристически маршрути, които в по-вечето случаи се дублират с почвени пътища и козарски пътеки, прокарани в миналото за стопански цели, използващи се и до днес. Най-популярни са маршрутите около вр. Полуврак и Панчаревското езеро.

В Лозенската планина се намират Германски, Лозенски, Панчаревски и Долнопасарелски манастир, както и средновековната крепост Урвич.

География и геология

Лозенската планина е част от най-западния край на Ихтиманска Средна гора. Планината се издига преди около 90 милиона години на границата на горната Креда и долен Терциер. Докато планината се издига, Софийското, Самоковското и Чукуровското поле потъват. Това показват заравненостите образувани в период на относителен тектонски застой. Планината се оформя окончателно през Квартенер преди 1 милион години. Площта ѝ е 80 кв. км. При село Габра се намира мината Чукурово за лигнитни въглища. Тя има 2 дяла — северен и югозападен. Границата им минава по река Ракита.

  • Северен дял — Той е по-голям и висок. Северните склонове и тези към река Искър са стръмни ,а към река Ракита полегати

и изпълнени с множество поляни. Тук са най-високите върхове в планината:

Климат

Мек умерено континентален.Снежната покривка не се задържа дълго 4 месеца.

Води

Повечето реки и потоци пресъхват през лятото особено по северните склонове. Дори по-дълга водна артерия като потокът в Беларски дол, приемащ няколко по-дълги потока до вливането си в река Искър, през юли и август може да пресъхне напълно. Въпреки това в планината има достатъчно извори. По-известни са Бачул, Студен кладенец, Ибров кладенец, Светена вода, Ловджийската чешма, Гъркина чешма, Матейната чешма и Изворо. Най-голямата река протичаща в пределите на Лозенска планина е Ракита. От северната страна има множество къси и маловодни реки и потоци. Те са известни главно на по-старите жители на селата и на козари и говедари. Такива са Брожданска, Радиличка, Сакошка и Димовска бара, Блазно дере, Каменити дол, Ланчевска бара, Топлика, Буков дол и др. Над Нови хан е по-голямата река Студеница, която извира от северния склон на връх Мали Попов дял и има дълбока и красива долина. Също много красива е долината на Търнавска река. Горното и Долното Габренско езеро са добре познати на любителите на риболова. Макар и да се води като язовир, Панчарево е най- популярната от водните площи около София. Минералният извор при Панчаревското езеро е още от римско време, а вероятно и преди това е бил известен на траките. Днес се намира под езерото, но водите му са изведени до чешмите и банята на самия бряг.

Почви

До 700 м са канелени горски, на по-голяма височина кафяви горски, а по Искър алувиални.

Флора

В миналото цялата планина е била покрита с непроходими вековни букови и дъбови гори, много от които са унищожени поради многовековната сеч, пашата и ерозията. Сега в планината има много пасища. Старите гори са запазени около Лозенския манастир и са част от НАТУРА 2000. Растителността е съставена от средноевропейски и субсредиземноморски широколистни дървесни и тревисти видове. В ниските части се срещат цер, космат дъб, горун, благун,обикновен габър, келяв габър. В буковия пояс има обикновен бук и мизийаски бук, полски бряст,явор, шестил, хиркански явор, клен, мъждрян, офика и брекиня. Покрай Искър - елша, върба, топола и вторични борови гори.

Фауна

Бозайници -сърни, диви свине, лисици, зайци, рядко вълци. През зимата оттук минават мечки. Лозенската планина свързва мечките от Рила, Витоша и Стара Планина. Птици - пъдпъдъци, горски гълъби, гургулици, кълвачи и чучулиги. Влечуги и земноводни - усойница, пепелянка, смок, сива водна змия, зелен гущер, тритони, планинска жаба. Други - сечко розалия, зелен скакалец и цикади.

Селища и забележителности

Лозенската планина е била населена още в древността. В планината има няколко тракийски светилища и могили. По-късно са построени няколко наблюдателни крепости - Равулското кале на връх Калето, Европейското кале на едноименния връх и Урвич. Старият път от София за Самоков е минавал през тогавашното село Горни Лозен и планинския проход Влаковете (името на прохода дошло от волските и конските впрягове, които извличали тежките товари по стръмния северен склон към прохода). Оттам пътят се спускал до село Долни Пасарел и продължавал по долината на река Искър. Село Габра е основано по турско време от освободили се от пазачите си роби, Горни Лозен — според легендата от юнак надвил "черен арапин" и спечелил свободата на свои сънародници, а Нови хан, възникнал на мястото на най-големия хан по пътя от Цариград до Белград- Йени хан. Според едно предание в м. Селище е било селото, чиито жители са основали Долни Лозен.

В планината има и няколко паметника. На връх Половрак сред малък парк е паметникът на неизвестен въстаник от четата на Георги Бенковски. В Стражарски дол, близо до вилна зона "Пасарел", е паметникът на смелия летец Списаревски, направил първия таран в авиационната ни история, спирайки бомбардировач летящ към София.

В планината има и няколко манастира:

Туризъм

В Лозенската планина няма туристически хижи, а само туристически заслони - „Синаница“ в м. Дърводелеца, „Голия рид“, „Ловния заслон“,„Половрак“ и „Урвич“. В планината има много немаркирани пътеки изградени от местните жители като те са труднопроходими, обрасли и ерозирали.

Има 2 маркирани туристически маршрута:

 

 

 

 

 

Лозенската планина е сравнително малка и сякаш остава незабелязана пред красотите на близката Витоша. Намира се в Западна България, на юг от Софийското поле, западната й граница е Искърският пролом между Панчарево и Пасарел, а на югозапад граничи с язовир Искър. В подножието на планината се намират селата Габра, Долни Пасарел, Лозен и Герман.

Планината е сравнително ниска, а околните села са причината и за мрежата от коларски пътища и кози пътечки в района. Те се използват освен по предназначение, също и от ентусиазираните туристи, решили да разгледат планината. А тук има какво да се види – в Лозенска планина се намират останките на една от най-големите и важни средновековни български крепости – крепостта Урвич. Нейната история е забулена в мистерии и легенди.

В Лозенската планина има и четири манастира – Лозенски, Германски, Долнопасарелски и Панчаревски. Има и параклиси, някои от които все още действащи.

За съжаление обаче в планината няма хижи, а заслоните са малко и недобре оборудвани. Но за сметка на това човек трудно може да се изгуби в района – най-вече заради мрежата от пътища и пътеки, а също и заради поставената в последните години маркировка.

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com