Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Враца, хотели, къщи, вили за гости, под наем
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

регион Добруджа, хотели, Българияналяво
наляво
надясно
надясно

 
 
 град
 село
Ангеларий
Бегово,
Благово,
Близнаци общ.Хитрино,
Бракница,
Браничево,
Бяла река общ.Върбица,
Васил Друмев,
Великденче общ.Омуртаг,
Велино,
Величка,
Веренци,
Веселец общ.Омуртаг,
Веселина общ.Лозница,
Ветрище ,
Вехтово,
Висок,
Висока поляна,
Водица общ.Попово,
Врани кон,
Вратарите,
Врачанци,
Върбак,
Върбяне,
Гагово,
Генерал Колево,
Главатар,
Глогинка,
Голямо църквище,
Горица,
Горна Хубавка,
Горна махала,
Горно Козарево,
Горно Новково,
Гороцвет,
Горско село,
Градина,
Градище,
Гусла,
Дебрене,
Дибич,
Длъжко,
Добрево,
Добри Войниково,
Дойранци,
Долец,
Долина,
Долина ,
Долна Кабда,
Долна Хубавка,
Долна махала,
Долно Козарево,
Долно Новково,
Дончево,
Драганово,
Дриново,
Друмево,
Дряновец,
Дуванлии,
Дуванлии,
Дълго поле,
Единаковци,
Еленово,
Енево,
Железари,
Живково,
Житница,
Житница,
Заветно,
Загориче,
Зараево,
Захари Стояново,
Звегор,
Звезда,
Звездица,
Зелена морава,
Златия,
Златна нива,
Змейно,
Иван Вазово,
Иваново,
Ивански,
Иванча,
Иглика,
Илийно,
Илия Блъсково,
Калино,
Калояново,
Камбурово,
Камен общ.Добрич,
Каменар общ.Лозница,
Каменяк,
Карапелит,
Кардам,
Каспичан,
Кестеново,
Кладенец,
Ковачевец,
Козица,
Козлодуйци,
Козма презвитер,
Конак,
Конево,
Коньовец,
Костена река,
Котленци,
Крайгорци,
Красноселци,
Крояч,
Кьолмен,
Ловец,
Ловско,
Ловчанци,
Лозево,
Ломница,
Ломци,
Лясково,
Мадара,
Малка Смолница,
Маломир,
Манастирица,
Манастирско,
Манастирци,
Мараш,
Марчино,
Медовина,
Медово,
Менгишево,
Методиево,
Методиево,
Миладиновци,
Могилец,
Наум,
Нова бяла река,
Ново Ботево,
Новосел,
Обител,
Овчарово,
Овчарово,
Одринци,
Одърци,
Омарчево,
Опанец,
Орлова могила,
Осиково,
Отец Паисиево,
Паламарца,
Панайот Волово,
Панайот Хитово,
Паничино,
Паскалево,
Песнопой,
Петрино,
Плачидол,
Плъстина,
Победа,
Подслон,
Полковник Иваново,
Полковник Минково,
Полковник Свещарово,
Помощица,
Попгригорово,
Посабина,
Прилеп,
Приморци,
Пристое,
Птичево,
Пчелино,
Пчелник,
Пъдарино,
Първан,
Радко Димитриево,
Развигорово,
Росеново,
Росица,
Ръжево,
Ръжево Конаре,
Рътлина,
Садина,
Салманово,
Самуилово,
Светлен,
Свобода,
Сейдол,
Сини вир,
Синя вода,
Славеево,
Славяново,
Сливак,
Сливенци,
Смолница,
Соколник,
Средковец,
Средня,
Станец,
Становец,
Станянци,
Стефан Караджа,
Стефаново,
Стожер,
Струино,
Студенец,
Студеница,
Сухозем,
Сушина,
Тервел,
Тимарево,
Тодор Икономово,
Трапище,
Трем,
Тръбач,
Тръстика,
Тушовица,
Тъкач,
Тъпчилещово,
Тянево,
Угледно,
Фелдфебел Денково,
Хитово,
Хитрино,
Цар Асен,
Царев брод,
Царевец,
Царевци,
Церовище,
Черенча,
Черна,
Черна,
Черноземен,
Чернокапци,
Чернооково,
Чудомир
 
 забележителност
 местност

България-Добруджа

 До̀бруджа (на румънски: Dobrogea; произнася се: Добруджа) е българска историко-географска област, представляваща в голямата си част плато, заемаща площ от 23 000 км2 (9 000 мили2). Добруджа е разположена в Югоизточна Румъния и Североизточна България, между долното течение на река Дунав и Черно море. Главните градове са Констанца и Тулча в Румъния, Добрич и Силистра в България.

Съдържание

[скриване]

        1 География

        2 История и население

o       2.1 Античност

o       2.2 Средновековие

o       2.3 Ново време

        3 Южна Добруджа

        4 Северна Добруджа

География [редактиране]

Северна Добруджа е с ниска брегова ивица, заблатена в северната си част от лимановите езера на Дунава, слабо хълмиста, със залесена вътрешност.

Българската част на Добруджа се дели на две части по виртуалната линия между с. Стожер и с. Росица — равнинно източно плато и хълмиста западна част на Добруджа. Териториално Добруджа се намира в 3 области - Варненска (община Аксаково), цялата Добричка област и 3 общини от Област Силистра (Силистра, Алфатар и Кайнарджа) Средната надморска височина на равнинна Добруджа е около 230 м, а бреговата ивица е стръмна. Характерна и уникална част на добруджанското крайбрежие е редуването на влажни и степни зони, което го прави особено интересно за специализиран туризъм.

През българската част на Добруджа не протичат реки. Преобладават слабо излужените и карбонатните черноземи. Климатът тук не е екстремален, въпреки че зимата изглежда сурова заради непрестанно духащите ветрове.

Добруджа е предимно земеделски район. В българската част се отглеждат най-вече зърнени и технически култури, докато в Северна Добруджа има благоприятни условия за развитие и на лозарство и овощарство. В най-големите градове се развива най-вече леката промишленост. В Констанца и другите крайморски градове се развиват риболовът и пристанищните дейности.

Цялото крайбрежие има значителен туристически потенциал. От курортните места, несъмнената „перла“ на българското добруджанско черноморие е курортът Албена, следван от курорта Русалка. От чисто географска гледна точка курортът Златни пясъци също може да бъде причислен към добруджанското крайбрежие. Особено впечатляващ е град Балчик, който е единственият град по добруджанското крайбрежие, разположен непосредствено на морето. Другите градове — (Каварна и Шабла) — са изнесени към сушата. Забележителни са античният и средновековен град и крепостта на нос Калиакра, крепостта Овеч, най-старият дейстащ фар на Черно море при Шабла, археологическите и природни резервати Яйлата, в чиято крепост се счита, че е живял и починал античният поет Овидий, и Дуранкулашка лагуна, където са открити най-старите каменни градежи в Европа, а също и вторият по големина плаж на българското черноморие при с. Крапец.

История и население [редактиране]

Коренното население, след античността, на разделената днес между две държави Добруджа са българите. Това е първата област отвъд Дунава на Българската държава. След краха на Османската империя мнозинството от придошлото с установяването на нейната власт в тази област турско население започва да се изселва, а на негово място в северната част навлизат румънски заселници. Днес в Добруджа освен българите и румънските колонисти живее известен брой различно тюркоезично население: гагаузи (православна, но служеща си с вид турски език общност), турци, цигани, кримски татари, а освен тях и руснаци.

Античност [редактиране]

Най-старото уседнало население, доказано от археологията, тук е от късния неолит. Древните обитатели на Добруджа са тези създали първото обработено злато в Европа, намерено във Варненския халколитен некропол. Те са съградили знаковото за европейската култура селище, открито на острова в Дуранкулашката лагуна. По-късно с тях се смесват северни конни народи и образуват етноса на траките, от когото Добруджа обитават предимно гетските племена. По времето на гръцката колонизация VI-ти век пр. Хр. гърците установяват опорни пунктове по крайбрежието на Черно море и основават тук колонии, най-значими сред които на север от Одесос (Варна) са: Дионисиопол (Балчик), Калиакра и Томи (Констанца). През V-ти век пр. Хр. в областта навлизат скити, а след тях сармати, кимерийци и келти, в 513 пр.н.е. оттук минават походите на персите срещу Скития. След овладяването на Добруджа от скитите тя става известна като Малка Скития (Μικρά Σκυθία, Scythia Minor). В античността тези земи са част от най-значимата тракийска държава - Одриското царство, а през I-ви век пр. Хр. са завладени от римляните (които ги включват в провинция Мизия, а след разделянето ѝ — Долна Мизия и Малка Скития) като част от Римската империя, по-късно в източния ѝ дял, наричан още Византия.

Средновековие [редактиране]

Областта е на т.н. „път на народите“ от причерноморските степи през провадийските проходи и Тракия към Константинопол, и често е опустошавана или заселвана от различни народи: готи, хуни, авари, славяни, прабългари, руси, угри, печенеги, узи, кумани, татари, турци, власи.Независимо от това част от Античното население оцелява главно в големите градове на областта като Дорусторум и Егисус(Тулча) където местните тракийски главно гетски остатъци и части от романизираното население се смесват със Славяните .Те от своя страна възприемат от местното население имената на някои градове като Дръстър (Дорусторум) и др. Дори в края на XI век областта за кратко е наричана „Нова Англия“ (New England) заради норманите, заселили се тук на земи, дадени им от византийския василевс, при когото са били на служба. От римско и византийско време до основаването на Българската патриаршия, град Дуросторум (на мястото на днешна Силистра) е седалище на архиепископия, грижеща се за християните не само в Добруджа, но въобще на север от Стара планина. По-късно добруджанският град е седалище и на българския патриарх до преместването му в София и Охрид след 971 г.

С падането на Първото българско царство (681–1018 г.), Добруджа е завладяна от византийците. През 1185 г. с възстановяването на българската държава тя става неразделна част от Второто българско царство. През средновековието Добруджа е известна с името „Карву̀нска земя“, по името на Карвуна - главният ѝ град и твърдина. Монголо-татарските нашествия и войни с Българското царство през XIII-ти век силно засягат областта. С феодалното раздробяване на България през XIV-ти век тук се обособява Карвунското деспотство на болярина Балик и неговия наследник Добротица, от чието име, подобно на Велбъждския деспот Константин Деян, на когото днес е кръстен Кюстендил, се ражда днешното название на Добруджа. Османските турци завладяват окончателно района през 1411 г. и за следващите близо пет века областта остава рядко и разпръснато населена, както и слабо култивирана територия на Османската империя, често пресичана от военни походи. Малко известен факт е, че в Добруджа са се отглеждали камили.

В края на XVIII век край нос Калиакра става последната битка на ветроходни флотилии в световната история. Тук руска ескадра, командвана от адмирал Ушаков, разгромява османския флот.

Ново време [редактиране]

Основна статия: Добруджански въпрос

Цяла Добуджа от Тулча до Добрич общоприето е възприемана като българска земя и винаги е била част от българската етническа територия. Добруджа е първата част от българското землище и люлка на съвременната българска държавност. Съобразно преобладаващото българско население става част от територията (диоцеза) на Българската Екзархия още с фермана за учредяването ѝ.През годините около и след руско турската освободителна война в Добруджа се преселват Българи и от Бесарабияв която са преселци от Източна Тракия ,Старозагорско , Сливенско ,Ямболските села и Карнобатско през руско турската война 1829-1830г.и през Кримската война .

През 1878 г. със Санстефанския мирен договор, като компенсация за това, че русите присъединяват земи северно от Дунава (тесния териториален коридор на Южна Бесарабия покрай Дунав, включващ част от Буджака), на Румъния е дадена за морски излаз част от българската област без Мангалия, Кобадин и Расово, като земите южно от тази линия остават български. На конгресът в Берлин с последвалия го Берлински договор Румъния получава от Великите сили и земите между линията Мангалия—Кобадин—Расово и днешната граница, а България запазва останалото от Добруджа, придобило известност по-късно като Южна Добруджа.

За да запази неутралитет през Балканската война, България се принуждава да отстъпи на Румъния град Силистра (Дръстър), но независимо от това през Втората балканска война (1913 г.) този договор е нарушен и румънците анексират и окупират цяла Добруджа. Въпреки че с Букурещкия мирен договор по време на Първата световна война областта е освободена, Северна Добруджа е оставена под кондоминиум. На 24 септември 1918 с Берлинския протокол суверенитетът над северната част от областта, както и над цяла Добруджа, е върнат в патримониума на България.

С Ньойския договор Антантата дава цяла Добруджа на Румъния, като награда за участието ѝ, макар и почти символично, на страната на Антантата в Първата световна война.

След 1913 г. се усилва съпротивата на българите срещу репресиите на румънската власт в областта. В съпротивителното движение се включва и Вътрешната добруджанска революционна организация - ВДРО, създадена по подобие на ВМРО, действаща в Македония. На паметника до общината в Балчик са изписани имената на загиналите в тази борба добруджански българи — и българоезични, и туркоезични (гагаузи). През 1940 г. с подкрепата на Германия и СССР, между България и Румъния е сключена Крайовската спогодба, с която е възстановена границата, определена от Берлинския договор (1878 г). След него румънската власт за 48 часа гони в Северна Добруджа по-голямата част от българското население, което е изявило националното си самосъзнание, като конфискува и имотите му.

 

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com