Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област София, бизнес, СПА, хотели, апартаменти под наем
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

регион Беласица планина, хотели, България


видове туризъм:
планински, еко, винен, исторически, културен, бизнес туризъм, спа


община: Петрич, хотели, България, Сандански

наляво
наляво
надясно
надясно

 
 
 град
 село
Баскалци
Беласица,
Белевехчево,
Бельово,
Богородица,
Бождово,
Боровичене,
Виногради,
Вихрен,
Вишлене,
Волно,
Враня,
Вълково,
Габрене,
Гега,
Генерал Тодоров,
Голем Цалим,
Голешово,
Горна Сушица,
Горно Спанчево,
Горчево,
Гюргево,
Дамяница,
Дебрене,
Джигурово,
Долене,
Долени,
Долна Крушица,
Долна Рибница,
Долно Спанчево,
Драгуш,
Дрангово,
Дреновица,
Дреново,
Занога,
Златолист,
Зойчене,
Зорница,
Иваново,
Кавракирово,
Калиманци,
Камена,
Капатово,
Катунци,
Кашина,
Кладенци,
Ключ,
Ковачево,
Коларово,
Кромидово,
Крънджилица,
Кръстилци,
Кукурахцево,
Кулата,
Кърланово,
Кърналово,
Ладарево,
Ласкарево,
Лебница,
Левуново,
Лехово,
Лешница хотели, къщи за гости до Сандански,
Лиляново,
Лозеница,
Любовище,
Любовка,
Малки Цалим,
Марикостиново,
Мендово,
Митино,
Михнево,
Ново Делчево,
Ново Кономлади,
Ново Ходжово,
Петрово,
Пиперица,
Пирин,
Плоски,
Поленица,
Право бърдо,
Първомай,
Рибник,
Рожен хотели къщи вили,
Рупите,
Ръждак,
Самуилова крепост,
Самуилово,
Склаве,
Скрът,
Спатово,
Старчево,
Стожа,
Струма,
Струмешница,
Сугарево,
Тонско дабе,
Тополница,
Хотово,
Храсна,
Хърсово,
Черешница,
Чурилово,
Чуричени,
Чучулигово,
Яворница,
Яково,
Яново
 
 забележителност
 местност

България-планина Беласица

 В планината Беласица, с която са свързани едни от най-трагичните мигове на нашата история сега се срещат границите на три държави – България, Гърция и Република Македония. По тази причина, въпреки изключително интересните места за посещение, тя и досега е сравнително слабо популярна като туристическа дестинация.

Беласица е разположена южно от река Струмешница.Край нея са селата Скрът, Ключ, Яворица и Коларово, от които водят много пътеки, но движението по тях (с изключение на маршрута до х. “Беласица”) може да се извършва само след съгласуване с граничните власти. Хижа “Беласица” е разположена на 720 м н. в. Пред нея има голяма равна  поляна, където може да се бивакува на палатки. Югозападно, на половин час от хижата, се намира неголемият водопад на р. Ляшнишка.

Планината се простира от изток на запад с дължина към 63 км  и ширина 7-9 км. Най-високата точка на Беласица е връх Радомир (2029 м). Други високи върхове са: Конгур или Голям Конгур (1951 м), Дебело бърдо (1951 м), Лозен (1898 м) и Тумба (1880 м), при който се събират границите на държавите България, Гърция и Република Македония. От всички върхове на билото се откриват чудесни панорамни гледки.

 Южните склонове, които се намират в Гърция, изглеждат като стръмна стена. Те са скалисти и са почти лишени от горска растителност. Планинското било е тясно, остро, на места скалисто или покрито с пасища. От наша страна склоновете също са стръмни, но са гористи, прорязани от много дълбоки долове и потоци с малки водопади.

Климатът на Беласица е планински, но поради прякото Средиземноморско влияние е по-мек в сравнение с други български планини.

 

Растителен и животински свят

Флората е съставена от около 1200 растителни вида, което е приблизително 1/3 от флората на България. Характерно за Беласица е пълното отсъствие на иглолистен пояс. В ниските части преобладават гори от мизийски бук, габър, сребърнолистна липа и няколко вида дъбове. В ниските части край реките има впечатляващи гори от източен чинар.

Над дъбово-габъровия пояс следват вековни гъсти гори от кестен на места с примеси от бук и явор. Тези гори постепенно преминават в чисти букови гори. Районите около билата са пасища със субалпийски характер и са обрасли със сибирска хвойна, храстови и тревни формации.

Безгръбначната фауна е изключително богата на видове. Установени са 36 ендемитни, 44 редки и 3 реликтни вида. Беласица дава убежище и на множество гръбначни животни - 8 вида земноводни, 15 вида влечуги, 120 вида птици и над 50 вида бозайници.

 

Природен парк Беласица

В българската част на планината се намира Природен парк Беласица, обявен на 28 декември 2007 година със заповед на министъра на околната среда и водите. Общата му площ заема 11732.4 хектара. Югозападно от Петрич на площ от 1312 хектара е разположен резерват Конгура в който са запазени естествени екосистеми от бук и питомен кестен. Той е включен в защитената зона. Дирекцията на парка се намира в село Коларово. Интернет сайт http://belasitsa.com.

 

Паркът е създаден с цел опазване на вековни гори, съставени основно от обикновен бук и обикновен кестен, както и естествени чинарови местообитания, защитени и ендемични растителни и животински видове, както и уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината.

 

Културно-историческо наследство

Прекрасният климат и релеф, изобилието на води и средищното положение на пътя от Бяло море на север по река Струма се привличали хората от хилядолетия.

По Струма, през VІІ хилядолетие пр. Хр., към Европа са проникнали земеделието и животновъдството – основа на европейската икономика и до днес. Тук е възникнала и най-ранната металургия. Най-ранните свидетелства за местното население, открити до сега, са праисторическите селища при с. Тополница и при с. Коларово. Селището при Тополница е от късния неолит (VI хилядолетие пр.н.е.), едно от най-ранните на територията на Благоевградска област, а при Коларово - от късния халколит и ранната бронзова епоха.

В Античността е процъфтявала забележителна култура. Тук е бил разположен един от важните и големи римски градове – античният град Хераклея Синтика при с. Рупите.

През Средновековието в пределите на Българската държава регионът преживява разцвет, но става свидетел на едно от най-покъртителните събития, чието ехо още отеква през вековете - Беласишката битка от 1014 г., когато византийският император Василий ІІ разгромява армията на Цар Самуил в Ключката клисура и заповядва всичките пленени 14000 войници да бъдат ослепени.

През турско робство планината е свидетел на епични битки за свобода, които довеждат до завършек през 1912 г.

 

Туризъм

При социализма поради границите повечето села и по-голяма част от планината са затворени за посещения. Едва в последните години Беласица започва да се "отваря" към всички любители на планините, природата, тишината и зеленината.

От почти непозната планина, Беласица се превърна в една от предпочитаните дестинации за пешеходен туризъм. Поради факта, че до скоро Беласица беше "затворена" планина в нея има малко места за настаняване на туристи. В българската част на планината са изградени 2 туристически хижи Беласица, 720 м, 64 места и Конгур, 1284 м, 43 места, втората от които е бивша гранична застава.

Tуристическите маршрути в българския участък на планината са маркирани с цветна лентова маркировка. Основен изходен пункт за изкачването на Беласица е град Петрич, както и селата Самуилово, Ключ и Скрът. Най-удобни изходни пункове на територията на Република Македония са селата Смолари и Банско. От 2001 година през месец август ежегодно се организира международен туристически поход за изкачването на връх Тумба под мотото "Балкани без граници".

 

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com