Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Плевен, хотели, къщи, вили за гости, Кайлъка
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

регион Осоговска планина, хотели, Българияналяво
наляво
надясно
надясно

 
 
 град
 село
Бабино
Бабинска река,
Багренци,
Бараково,
Берсин,
Блатец,
Блато,
Бобешино,
Богослов,
Боровец,
Брест,
Буново,
Бураново,
Бъзовица,
Ваксево,
Ветрен,
Вратца,
Габрешевци,
Гирчевци,
Голема Фуча,
Големо село,
Голям Върбовник,
Горановци,
Горна Брестница,
Горна Гращица,
Горна Козница,
Горни Коритен,
Горно Кобиле,
Горно Уйно,
Грамаждано,
Граница,
Гурбановци,
Гърбино,
Гърляно,
Гюешево,
Дворище,
Длъхчево-Сабляр,
Добри дол,
Дождевица,
Долистово,
Долна Гращица,
Долна Козница,
Долни Коритен,
Долно Кобиле,
Долно Уйно,
Долно село,
Драговищица,
Драгодан,
Драгойчинци,
Друмохар,
Еремия,
Жабокрът,
Жеравино,
Жиленци,
Згурово,
Злогош,
Ивановци,
Илия,
Кадровица,
Каменичка Скакавица,
Катрище,
Киселица,
Коняво,
Копиловци,
Коприва,
Коркина,
Косово община Трекляно,
Крумово община Кочериново,
Кутугерци,
Кършалево,
Лелинци,
Леска,
Лиляч,
Лисец,
Лозно,
Локвата,
Ломница,
Мазарачево,
Мала Фуча,
Мали Върбовник,
Мало село,
Метохия,
Мламолово,
Мурсалево,
Мърводол,
Невестино,
Невестино,
Неделкова Гращица,
Николичевци ,
Ново село,
Новоселяне,
Падала,
Паничарево,
Пастра,
Пастух,
Пелатиково,
Пиперков чифлик,
Побит камък,
Полетинци,
Полска Скакавица,
Пороминово,
Преколница,
Радловци,
Раждавица,
Раково,
Раненци,
Рашка Гращица,
Режинци,
Ръсово,
Савойски,
Сажденик,
Скриняно,
Слокощица,
Смоличано,
Смочево,
Соволяно,
Средорек,
Стенско,
Стоб,
Страдалово,
Сушица община Трекляно,
Таваличево,
Тишаново,
Трекляно,
Търновлаг,
Търсино,
Уши,
Фролош,
Церовица,
Црешново,
Църварица,
Цървена ябълка,
Цървендол,
Цървеняно,
Цървище,
Чеканец,
Четирци,
Чешлянци,
Чудинци,
Шатрово,
Шипочано,
Шишковци,
Ябълково община Кюстендил
 курорт
 забележителност
 местност

България-Осогововска планина

 Осоговската планина (Наричана често само Осогово) е най високата планина в Югозападна България. и съседните части на Република Македония. На наша територия е първенецът връх Руен - 2251 метра, който е един от 100-те национални туристически обекта, а в Р. Македония е Царев връх – 2085 м.

Осогово се намира на около 85 км югозападно от София и е най-северната част от Беласишко-Осоговската планинска верига. Северните склонове на планината се спускат стръмно към Каменишката и Кюстендилската котловина. На север областта се отделя от планините на Краището чрез Велбъждката седловина (1160 м надм.в.), а на юг седловината Черната скала (930 м.надм.в.) отделя планината от по-ниската Влахина планина.

Осогово се състои от плоски планински, които с посока на простиране северозапад-югоизток и югозапад-североизток се издигат постепенно за да се слеят в най-високата точка връх Руен. Между Осогово, Влахина планина и долината на Струма са разположени хълмисто-ридовите историко-географски области Осоговия и Пиянец. От нея извират Бистрица, Новоселска, Елешница и други по-малки реки.

Резерватът “Църна река”.е разположен в горното течение на Църна река. Почти цялата му площта му е заета от иглолистни и смесени гори, които почти не са докоснати от човешка дейност. Особено ценни са чистите букови гори с единични екземпляри от други видове като бял бор, сибирска хвойна, черна елша, върба, явор и др. От тревните видове са разпространени светлика, лазаркиня, власатки, горски здравец,орлова папрат, горски зановец и много други.

Срещат се много защитени от закона птици като осояд, червена каня, белоопашат мишелов,сокол скитник, скален орел, зеления и пъстър кълвач,дрозд и жълтоклюна алпийска гарга.

Сред другите видове представители на животинското царство са видра, европейски вълк, рис, сухоземни костенурки, алпийски тритон, змия медянка, усойница, жаба дървесница и др. В Осогово се среща редкият вид алпийски тритон. В реките виреят множество видове риби сред които са балкански щипок, горчивка, мряна и пъстърва. Основният почвен тип тук е представен от тъмнокафяви горски почви.От 2007 г. планината Осогово е част от екологичната мрежа Натура 2000.

Непокътнатите гори и планински ливади позволяват развитието на целогодишен туризъм, които поради границата с бивша Югославия доскоро не бяха достатъчно използвани и затова има сравнително малко разработени туристически маршрути. Високите върхове дават възможност за практикуване и на зимни спортове като сравнително полегатите склонове и ливади са отлични за ски бягане и моторни шейни. .

 

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com