Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Софийски регион, хотели, къщи, вили за гости, наем
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

забележителност Природен парк Врачански Балкан в Стара планина

 регион
 
 град
 
 
 
 

България-ПРИРОДЕН ПАРК „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН” Стара планина

             Природен парк „Врачански Балкан” е вторият по-големина природен парк в България, обявен през 1989 год. Обявен е с цел опазването на биологичното разнообразие и красотата на природата, опазването на културното и историческото наследство и осигуряването условия за отдих на туристите и местното население. Територията на парка е 28 844,8 ха и включва по-голямата част от Врачанска планина и масива на Лакатнишките скали.

 

         В парка се намират характерни карстови райони с много интересни растителни формации, както и най-високите варовикови скали (над 400 м) на Балканския полуостров и в Европа за тази надморска височина (местността Вратцата). Територията е най-богатия на пещери район в България, с над 600 пещери. Те са уникални, поради своята красота и поради наличието в тях  на редки пещерни организми. Многообразието от скални венци, заоблени върхове, долини, седловини, въртопи, понори и други форми, както и със сравнително голямата разлика в надморската височина (от 200 до 1482 м) и разнообразна дървесна растителност, допринася за съществуването на богата орнитофауна. От установените общо 181 вида птици са 101 вида са от европейско природозащитно значение, 5 вида са в категорията световно застрашен вид.

 

         Паркът е с европейско значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. Територията е включена в Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 по двете Директиви на ЕС – за птиците и за местообитанията.

 

През територията на Природен парк “Врачански Балкан” преминават много туристически маршрути, като най-атрактивни са: Войводин дол – Скакля – гр.Враца – познавателен маршрут; Планинарство за начинаещи – туристически маршрут; Карст и биологично разнообразие – познавателен маршрут; В света на екологията – образователен маршрут;  Горска пътека на приказките; Гората – място за живот и прием – познавателен маршрут и др.

 

Други интересни туристически обекти са: Проход „Вратцата”; Връх „Вола”(Околчица); Водопад „Боров камък”; Водопад „Скакля”; Защитена местност „Веждата”; Лакатнишки скали; Пещера „Темната дупка”; Черепишки манастир; Манастир „Иван Пусти”; Резерват „Врачански карст”; Комплекс „Дядо Йоцо гледа”; Ритлите и др.

 

Дирекция на Природен парк “Врачански Балкан” разполага с Mногофункционален природозащитен център „НАТУРА”, който е отправна точка към прохода Вратцата, пещера Леденика и Природен парк “Врачански Балкан”. В архитектурно отношение обекта представлява една от забележителностите на гр. Враца и има стратегическо значение от гледна точка на туристическите потоци.

 

Центъра разполага с туристически информационен център, експозиционни зали и семинарна зала оборудвана с най-съвременна презентационна техника и предлага:

 

-  Пълна туристическа информация за ПП „Врачански Балкан”;

 

-  Допълнителни туристически услуги – туристическа екипировка и велосипеди под наем, анимация, интерпретация и др.;

 

- Образователни програми, работа с деца и ученици на природозащитна тема – интерактивни беседи, видеопрожекции, открити уроци и др.;

 

- Провеждане на семинари и обучения;

 

- Представяне на специализирани и пътуващи изложби и инсталации;

 

- Информация за защитените територии и зони на територията на Северозападна България;

 

- Рекламни материали, сувенири и туристическа литература.

 

 Mногофункционален природозащитен център „НАТУРА”

 

Адрес: Враца ул „Поп Сава Катрафилов” между 27-29

 

Тел: 092/660 318

 

e-mail: naturacenter@abv.bg

 

 Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан”

 

Адрес: Враца ул „Иванка Ботева” 1

 

Тел: 092/665 849

 

e-mail: vratchanskybalkan @abv.bg

 

www. vr-balkan.net

  

Тези материали достигнаха до вас със съдействието и финансова подкрепа на община Враца.Отделни профили на забележителностите може да разгледате в рублика забележителности.

 

 Редакцията на списание и интернет портали „ТУРИЗЪМ ИБИЗНЕС” ВИ благодари за подкрепата и ВИ пожелава да сте все така широко скроени и мащабно мислещи.

 

 ОБЩИНА ВРАЦА

 Адрес: 3000, Враца,

ул. "Стефанаки Савов" 6

Централа: 092/ 62 45 81, 62 45 82

 

Факс: 092/ 62 30 61

Електронна поща: obshtinavr@b-trust.org

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com