Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Монтана, хотели, къщи, вили за гости
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

забележителност Биосферен резерват Парангалица област Благоевград

 регион
 
 град
 
 курорт
 
 

България-Биосферен резерват "Парангалица" Област Благоевград

 Биосферният резерват „Парангалица” е част от Национален парк "Рила" – в югозападната част на планината. Границите на резервата описват р. Бистрица, р. Хайдушка и билата, свързващи върховете Мечи връх, Мерджик, Езерник. Минималната надморска височина на резервата е 1450 м, а максималната – 2475 м.

Това е един от първите резервати в България, обявен за защитена територия на 30.06.1933 г. През 1977 г. е включен в списъка на биосферните резервати по програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО.

Резерватът има площ 1509 ха, а около него има зона зоната за ограничаване на човешкото въздействие (1258, 7 ха). Още преди Освобождението, през 1912 г., някои от насажденията на територията на днешния резерват са направили впечатление на тогавашните управници и са били опазвани за лично ползване и ловуване. Думата "парангалос" има гръцки произход и означава защитено, завардено, забранено място.

 

Растителен свят

"Парангалица" е обявен за резерват най-вече с цел да се опазят едни от най-старите смърчови гори в Европа със средна възраст около 250 години като много от дърветата достигат 40 височина.

Други дървесни и храстови видове, които се срещат в резервата, са офика, ива, трепетлика, бреза, клек, хвойна, зановец, шипка, малина, червен бъз, нокът и др. От тревните видове могат да ви запленят витошкото лале, жълтата тинтява, жълтия планински крем, златистата кандилка, вранското око, оклоповата каменоломка и др. До този момент на територията на резервата са установени са 290 вида висши растения.

 

Животински свят

Животинският свят на резервата също е интересен и разнообразен. От рибите се среща балканска пъстърва. Сред многобройните видове птици са коса, орехчето, синигери, чинки, гарванът, сойката, кълвачи, обикновената кукувица, сови, глухарят, лещарката, обикновеният мишелов. Резерватът е убежище за много видове бозайници – благороден елен, сърна, кафява мечка, лисица, дива котка, златка, белка, дива свиня,прилепи, заек, катерица, съсели, къртици.

 

Режим в резервата

Съгласно закона за защитените територии в резервата е забранена всяка човешка дейност, с изключение на охраната и преминаването през маркирани пътеки за посетители.

 

За контакти и информация

Дирекция на Национален парк "Рила"
Адрес: гр. Благоевград, 2700, кв. Вароша, ул. Бистрица №12 В
Тел.: +359 (73) 880537
Факс: +359 (73) 881023
e-mail: office@rilanationalpark.org

Интернет страница: www.rilanationalpark.org

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com