Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Смолян, хотели, къщи, вили за гости, под наем
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

забележителност Биосферен резерват Дупката облас Смолян

 регион
 
 град
 
 курорт
 
 

България-Биосферен резерват „Дупката” Област Смолян

 Биосферният резерват „Дупката” се намира в Баташката планина. Разположен е по южните му склонове по поречието на Девинската река на надморски височини от 600 до 1300 м. Резерватът е създаден през 1956 г. с цел опазването на вековните чисти гори от бял бор, както и на защита на вида благороден елен. Релефът е изключително разнообразен и пресечен като реката на места образува живописни каньони.

През 1977 г. резерват Дупката е включен в списъка на биосферните резервати на ЮНЕСКО.

 

 Растителност

Основната красота на резервата придават вековните иглолистни гори, които заемат над 80% от територията му. Преобладава белият бор, чиито масиви нерядко са на възраст над 200 години. Височината на някои дървета достига 40 метра, а диаметърът на ствола им - 1 м.

Срещат се също смесени гори от бял бор и обикновен смърч. В по-ниските части на резервата, в широколистния пояс преобладават видовете от бук, клен, дъб, елша, върба и др. Храстовата растителност е представена основно от дрян, къпина и малина, а тревната от червена и черна боровинка, здравец, жълта иглика и др.

 

 Животински свят

Резерватът дава убежище на голям брой горски бозайници - благороден елен, сърна, кафява мечка, дива котка, лисица, златка, белка, язовец и др. Една от основните цели за създаването на резервата е опазването на благородния елен. Благородните елени в миналото са били значително повече, но техният брой в България намалява значително през последните години. Срещат се голям брой птици - глухар, сокол, ястреб, лещарка и др.

 

 Околности

На 10 км. северно от Дупката се намира връх Баташки снежник /2082 м/. Той е първенецът на района и от него също се разкрива една от най-незабравимите панорамни гледки. В района на Дупката се намират останките на няколко древни крепости и светилища. Две от най-интересните крепости са над Дамлъ дере. Те са малки по размер и са разположени на труднодостъпни скални зъбери. От крепостните им стени са останали само основите, но затова пък керамичните находки тук са в изобилие. Те показват че крепостите са строени от траките през ранната желязна епоха и са охранявали пътя минаващ в подножието им. В древността той е сред най-важните пътни артерии пресичащи Западните Родопи, които тогава са били истинска непроходима джунгла. През средновековието този път също е играл важна роля и доказателство за това е отлично запазения каменен мост - Кемера. Той е изграден през средновековието, висок е 6,5 метра и е дълъг 29 метра. Кемеров мост впечатлява с елегантната си конструкция, издържала векове на буйната планинска река.

 

Режим

В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на:
1. тяхната охрана;
2. посещения с научна цел;
3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;
4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;
5. потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени над 25 на сто вследствие на природни бедствия и каламитети.

 

Контакти и допълнителна информация

РИОСВ Пазарджик
Адрес: ул. "Генерал Гурко" №3, ет.4, П.К. 220
Тел.: +359 (34) 44 18 75
Факс: +359 (34) 44 55 85
e-mail: riewpz@b-trust.org

Интернет страница: www.riewpz.hit.bg

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com