Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Хасково, хотели, къщи, вили за гости, под наем
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

забележителност Биосферен резерват Баюви дупки област Благоевград

 регион
 
 град
 
 курорт
 
 

България-Биосферен резерват Баюви дупки - Джинджирица Област Благоевград

 

 Биосферният резерват Баюви дупки – Джинджирица е разположен източно от главното било на планина Пирин. Границата му минава межуд върховете Пирин и Бански суходол и включва циркусите Баюви дупки, Разложки суходол, Каменитица, връх Окаден, Сегмен тепе, Даутов връх, местността Конярника и долината на Бяла река.

Това е един от най-старите български резервати. Създаден е още на 29.01.1934 г. Постепенно към него се присъединяват резерватите "Сегментепе" (1947 г.), "Малка Джинджирица" (1952 г.) и териториите между тях. През март 1977 г. е включен в списъка на биосферните резервати по програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО.

В момента той е разположен на 2858,5 ха при разлика в надморските височини от около 1100 м до 2884 м.

 

Климат

Резерватът се намира в средния и високопланинския пояс на преходно средиземноморската климатична област. Средногодишните температури са 5 до 7°C като зимата е продължителна. Първият сняг пада в началото на ноември и във високите места се задържа до месец юни, а в циркуса Баюви дупки се запазва вечен фирнов сняг, който образува снежници.

 

Растителен свят

Основната цел на резервата е запазването на уникалните гори от бяла и черна мура.

Те заемат към 60% от територията му и са на средна възраст над 150 години. Немалко дървета и цели гори достигат възраст над 500 години и височина до над 35 м. Две черни мури на възраст над 1050 години са обявени за защитени обекти.

Към билото горите се заменят от клек нерядко на възраст към 100 години и височина на храстите средно 2 м, но достигаща и до 3 м.

По върховете се простират субалпийски пасища.

В резервата се срещат множество пирински и балкански ендемити – давидов лопен, пиринска острица, малка пиринска власатка, яворкова клопачка, пиринска песъчарка, пиринска лазаркиня и др. Реликтни видове са къдравата криптограма, вилариева щитовидна папрат, скален пелин, алпийски лен, високопланинско лъжичниче, дребно крайснежно звънче, сребърник, пълзящо омайниче, алпийско великденче и др. Част от тях са включени в Червена книга на България.

Тук се намират най-големите находища на алпийски еделвайс и жлезисточашкова очанка в Европа.

 

 

Животински свят

Символ на резервата е дивата коза, от която са запазени значителни за територията стада, които се наблюдават по субалпийските пасища и стръмните скални терени на 2200-2600 м н.в. Срещат се още дива свиня, златка, белка, катерица, глухар, кафява мечка. В почти всички части на резервата се срещат соколи, ястреби, кълвачи и други птици.

 

Режим в резервата

Съгласно закона за защитените територии в резервата е забранена всяка човешка дейност, с изключение на охраната и преминаването през маркирани пътеки за посетители.

 

Туризъм

Резерватът е обект на познавателен туризъм, като движението се извършва по определените с Плана на управление маршрути и не представлява заплаха за биоразнообразието. През резервата преминава част от международния маршрут Е4 (местността Предела-хижа Яворов-хижа Вихрен).

 

За контакти и допълнителна информация:

Дирекция на Национален парк "Пирин"
Адрес: гр.Банско 2770, ул."България" №4
Тел.: +359 (7443) 8204
Факс: +359 (7443) 8202
e-mail: pirin_np@mail.bg

Интернет страница: www.visitpirin.net

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com