Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Габрово, хотели, къщи, вили за гости
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

забележителност Музей към читалище "Георги Тодоров" общ.Белицаналяво
наляво
надясно
надясно


 регион
 
 град
 
 курорт
 
 

 

Народно читалище "Георги Тодоров"


Сертификатът на Туристическият информационен център връчен от PAN-Parks - Холанди            
Народно читалище „Г.Тодоров” гр. Белица поставя  началото си от 1885 г., като просветителски кръжок „Зора” с 20 тома литература,  донесена от беличани участвали в българското опълчение. От 16.08.1908 г. читалището е със свой Устав, Настоятелство и Проверителна комисия регистрирано в Самоковска  епархия.

Още от своето основаване читалището, като публична институция, работеща за и със своята общност, чрез разнообразните си форми на работа - библиотеки за деца и за възрастни, школи и кръжоци, сказки и вечеринки, лекционни беседи, местни обреди и обичаи, певчески и танцови  фолклорни групи, обществени формирования и др. ,  е естествения и единствен на територията на гр.Белица и общината  духовен център в който са привлечени деца, младежи и възрастни хора от всички социални, здравни и етнически слоеве на  населението.

Читалището работи в собствена сграда, която се намира в центъра на Белица и към него функционират 2 бр. библиотеки  с отдели за възрастни / 34 872 тома литература/ и за деца /8 250 тома литература/ разположени в отделни помещения с общ фонд 43 132 тома литература/. Библиотеката изпълнява ролята на централна читалищна библиотека, която разпределя библиотечните материали за читалища от общината. В  читалището работят 5 бр.певчески  самодейни фолклорни и вокални групи.3 бр. кръжока, 3  бр.музикални школи,1 бр. фолклорен танцов състав, 1 бр. театрална група за местни обреди и обичаи. Музейна сбирка разположена в собствена модерна сграда/ единствена по - поречието на горна р.Места, с шест отдела : археология, възраждане, етнография, картинна галерия, нова Белица, изложба-базар от местни занаяти/.

Музея към читалище "Георги Тодоров"

 

Музейната сбирка е основана през 1968 год. и е разположена  в една от залите в сградата на читалището. През 1995 е настанена в нова сграда специално построена за тази цел през 1983 г. Информационния център за туристическа, бизнес и културна информация /регистриран с Решение №71/08.11. 2000 год. в Окръжен съд Благоевград, като допълва решение 383 от 26.11.1997 г. в частта "източници на финансиране" с "Туристическа, бизнес и културна информация" и допълва чл.20 от Устава на читалището "Туристическа, бизнес и културна информация/, е разположен в сградата на историческия музей , е основен двигател в процесите за развитие на селския, екологичния и културен туризъм в общината. Всяка година по поръчение на Общинското ръководство, читалището изготвя културния календар на общината и е основен организатор на дейностите набелязани в него .

В историческия музей при читалището е разположена етнографска изложба отразяваща местния бит и култура на  населението в общината . В една от залите му е разположена изложба-базар от местни занаяти в областта на тъкачество, плетачество, дърворезба, иконопис и изделия от местните дървообработващи фирми.

 

Услуги

Опит на читалището в предоставяне на административни, информационни и консултантски услуги на населението

·        Писане и попълване на молби , декларации и др.  на граждани до всички административни общински структури и звена.

·        Информация  свързана с Европейските програми и фондове.

·        Интернет услуги -  предоставяне на възможност на посетителите сами да направят своя избор сред предлагането., консултация и помощ при необходимост и разпечатка.

·        Консултинг и съдействие на фирми с инвестиционен интерес.

·        Постоянна кореспонденция с местните и  туроператороски фирми, включването на нови и разширяване на присъствието на града и общината на туристическия пазар- посещение на туристически борси линкове от инф.центрове и други организации, към порталите на Белица или съдържащи Белица. Реклама на  града и туристическият му потенциал по медиите- вкл. и тези в електронен вид

 

Контакти читалище;

Град Белица област Благоевгра

Ул.”Владимир Поптомов”95 Център Белица

тел.07444/2227 моб.0885 006 891

емайл;maiazvetan@abv.bg

http://library.belitsa.com

Секретар

Г-жа Мая Падарева

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com