Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

забележителност Исторически музей град Сливен

 регион
 
 град
 
 
 
 

 

България-Регионален исторически музей град Сливен
 
 
Основите на музейното дело в Сливен се поставят още в периода на българското Възраждане, когато родолюбиви и патриотично настроени сливенци, събират паметници от времето на Средновековната българска държава.
 
Организираното начало на музейното дело се поставя непосредствено след Освобождението на града от турско робство, когато на 14 февруари 1878г. е основан Комитет на Московското етнографско общество в Сливен.
 
 Задачата на Комитета е да издирва и изучава останките от стари гробища, църкви, манастири и пещерите в околностите на града.
 
Десет години по-късно-на 27.I. 1888г. е учредено Научно дружество с основна цел " Изучаването на Сливенски окръг във всяко едно отношение".
Дружеството има свой устав и "Инструкция за събирането на археологически, исторически и географски материали".   
 
Следващата поредна стъпка в музейното дело е направена в 1923г. когато се основава Археологическо дружество. Целта на дружеството, както е записано в неговия устав е "да издирва, съхранява и изучава паметниците на миналото в Сливенска околия и да буди интерес към тях у народа". Всички събрани старини от дружеството постъпват и се пазят в музея на Сливенското читалище "Зора".
 

Читалищният музей е основан в 1913 г. , от когато е най-ранният документ за съществуването му. Възниква върху основата на дарените в 1905г. от наследниците на сливенския художник-възрожденец Димитър Добравич 12 негови художествени картини и на последвалите го нови дарения на художествени и музейни ценности направени в полза на читалището.

През 1951г. читалищният музей е одържавен и постепенно се формира като местна научна и културно-просветна институция, първоначално към ГНС, а от 1959г. - към Окръжния народен съвет - Сливен.

Днес, Историческият музей е авторитетен научен институт за проучване и популяризиране на богатото историческо минало и културно-историческо наследство на гр. Сливен и на Сливенския край,основно комплексно хранилище на безценни исторически паметници. В своята структура има изградени следните отдели и звена:
 
- "Археология";
- " История на българските земи XV-XIX в." ;
- " Нова и най-нова история на България" ;
- " Етнография" ;
- " Научен архив" ;
- " Връзки с обществеността" ;
-   Ателие за реставрация и консервация;
-   Библиотека
-   Счетоводство                    
                  
                  
 
Музеят в Сливен има дългогодишни контакти в резултат от които е ползотворното му сътрудничество с институтите при БАН, ВУЗ, с музеите от страната. Това сътрудничество роди във времето десетки полезни научни инициативи - симпозиуми, научни конференции, експедиции, съвместни научни издания.

Историческият музей в Сливен е институт, който е отворен за съвместни полезни инициативи за изучаване и популяризиране на богатото историческо наследство на града и на Сливенския край.


Изложбата е отворена за посетители от 9.00ч. до 12.00ч и от 14.00ч до 17.00ч. всеки ден през летен период /април-октомври/ и с почивни дни събота и неделя през зимен период.
 

Адрес:
ул. "Цар Освободител " No. 18
гр. Сливен 8800
област Сливенска
Тел.:
044/ 622 495: директор
044/ 622 494: информация
Факс:
-
E-mail:
URL:

 

 

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com