Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Шумен, хотели, къщи, вили за гости, под наем
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

забележителност Биосферен резерват Чупрене област Монтана

 регион
 
 град
 
 курорт
 
 

България-Биосферен резерват Чупрене Област Монтана

 Биосферният резерват „Чупрене” е разположен в Западна Стара планина по билото и североизточните склонове на Чипровския дял и Светониколската планина. Намира се в землището на село Чупрене край Чупренската река.

Обявен е за резерват на 09.02.1973 г., а през 1977 г. е включен в списъка на биосферните резервати по програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО. За да се намали и ограничи антропогенното въздействие върху екосистемите и запазване на самобитния им характер, около резервата е обособена и защитена местност "Чупренски буки" (542,3 ха).

Общата площ на резервата е 1439,2 ха.

Основна цел за създаването му е съхранението на най-северните иглолистни гори в България, сред които са единствените компактни естествени смърчови реликтни гори в Западна Стара планина и смърчово-елево-букови дендроценози.

Той има важно значение за орнитологията, защото тук се е запазила единствената в България естествена популация на глухаря.

 

Климат

Климатът е типичен за планинските части континентална климатична област. Средната годишна температура е около 6-7°С. През зимата варира около от –4 до –2°С, а през лятото достига до 15-17°С. Валежите са обилни, като средните годишни валежи са над 1000 м3/годишно, с най-голяма периодичност през лятото и есента.

 

Растителен свят

Това е най-горският резерват на България. Горите заемат над 90% от територията му като преобладават смесените смърчово-елови и буково-смърчово-елови гори, някои от които с възраст над един век. Сред другите растителни видове се наблюдават шестил, обикновен явор, трепетлика, планинска елша, планински явор и черен бъз.

Високите части на планината са покрити с пасища.

 

Животински свят

В резервата можете да се срещнете с огромно разнообразие от гръбначни животни.

Изключително интересни за земноводните дъждовник, гръцка дългокрака жаба, голяма крастава жаба.

Трябва да внимавате с влечугите. Освен безобидната жълтоуха водна змия, може да се натъкнете на усойница, медянка.

Бозайниците са представени лисица, вълк, белка, златка, норка, дива котка, катерица.

Регистрирани са 68 вида птици. Сред тях са глухар, черен лешояд, бухал, скален орел, кълвач, дрозд, ястреб, керкенез, чучулига, пъдпъдък, орехче и други.

"Чупрене" е единственият български резерват, постоянно обитаван от вълци.

 

Режим в резервата

Съгласно закона за защитените територии в резервата е забранена всяка човешка дейност, с изключение на охраната и преминаването през маркирани пътеки за посетители.

 

Туризъм

В резервата е организирана пътека за достъп с дължина към 4 км. Тя пресича напряко защитената територия и върви по билото, откъдето напуска резервата и преминава в туристическа пътека, водеща към връх Миджур.

 

Околности

Около резервата от много години съществува гъста мрежа от туристически пътеки: с.Чупрене-Манастирка-Края на асфалта- м.Фуния-вр.Ведерник; с.Чупрепе-Манастирка-Миина падина-Цурински преслап-Бекинска шобърка; с. Горни лом- Мандра- Джуржин кръш-Козя гърбина-вр. Миджур; с. Върбово-моста на пътя за Белоградчик-Венеца; с.Репляна-м.Добро утро-Гламата-м. Болван; с. Търговище-Тъмната дупка-Римският път-м.Болван.

 

За контакти и допълнителна информация:

РИОСВ – Монтана

Адрес: гр. Монтана 3400, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3

Тел.: +359 (96) 300963

e-mail: riosv_mont@net-surf.net

Интернет страница: www.riosvmon.net-surf.net

В общините Чупрене и Белоградчик има Туристически информационни центрове.

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com