Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Кюстендил, хотели, къщи, вили за гости
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

забележителност Резерват “Църна река” в Осоговска планина,България

 регион
 
 град
 
 курорт
 
 

 България-Резерват Църна река, област Кюстендил

 Резерватът „Църна река” е разположен в планината Осогово на надморска височина от 1350 до 1600 м. Това е типичен горски резерват, северните склонове на който са обрасли основно (80%) с букови и смесени гори. Наречен е на рекичката, която минава през него в землището на село Сажденик. Общата му площ е 200 хектара с буферна зона 260 хектара.

Растителен свят

Възрастта на горите е към 130 г., а височината над 300 м. Освен бук се срещат ели и смърчове. Има отделни екземпляри от бял бор, сибирска хвойна, черна елша, върба, явор, слива и др. Тревните видове са представени от лазаркинята, власатката, светликата, горският здравец и орловата папрат. За откритите и обезлесени места твърде характерен е горския зановец.

Животински свят

Основно богатство на резервата са птиците. Сред защитените от закона са малкият креслив орел, червената каня, забулената сова, зеленият и пъстрият кълвач, дроздът осояд, белоопашат мишелов,сокол скитник, скален орел и жълтоклюна алпийска гарга.

От бозайниците се срещат видра, европейски вълк, рис. Влечугите са представени от сухоземни костенурки, алпийски тритон, слепок, медянка и усойница, а от земноводните се среща жабата дървесница.
В реките виреят множество видове риби сред които са балкански щипок, горчивка, мряна и пъстърва.

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com