Туризъм, забележителности и бизнес

Професионален колеж по мениджмънт в туризма  
област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Велико Търново, хотели, къщи, вили за гости
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

Професионален колеж по мениджмънт в туризма
категория :: Фирми |    област :: София, бизнес, СПА, хотели, апартаменти под наем

адрес: Град София бул. Цариградско шосе 119А

телефони: +3592/ 9549104;
Моля споменете, че сте разгледали обявата в Туризъм-Хотели-България.com
  изпратете запитване до собственика    web: www.interbusiness-bg.net

за контакт : Радка Стаменова


 регион
 община
 град
 село
 курорт
 забележителност
Археологически музей град София
БАН град София,
Боянската църква град София,
Дворец на културата София,
Исторически музей град София,
Лозенски манастир „Свети Спас“,
Морените на Витоша,
НДК град София столица България,
Народен театър "Иван Вазов" гр.София-България,
Народна библиотека Св.Св.Кирил и Методий гр. София,
Национален исторически музей в град София-България,
Национален музей "Земята и хората" град София,
Национален природонаучен музей при БАН,
Национална галерия за художествено изкуство София,
Национална художествена галерия,
Паметник на Васил Левски в град София-България,
Паметник на Гоце Делчев град София,
Паметник на Цар Освободител,
Паметник на поета Иван Вазов в град София,
Парламентът на република България град София,
Синагогата в град София,
Софийски университет "Св.Климент Охридски"гр.София,
Средновековна крепост "Урвич" гр.София ,
Храм-паметник Александър Невски в София.България,
Църква "Света София",
Църква "Свети Георги",
Църква „Свети Кирик и Юлита” – град Банкя,
Църковен историко-археологически музей гр.София,
Черни връх Витоша планина
 местност
информация

 

Благодаря Ви, че избрахте нашия колеж!                

 Искате да сте професионалист?

 Искате да знаете и да можете да работите в туристическата индустрия?
Искате да се развивате като личност и да успявате в кариерата на най-престижната индустрия на XXI век - индустрията на гостоприемството?
Имате желание, качества и възможности да градите Вашето бъдеще на предприемач?
Готови сте да се учите от постиженията на най-добрите предприемачи в туризма?

Колективът на колеж “Интербизнес” работи за Вас!

 Ние сме екип професионалисти, търсещи непрекъснато възможности за интерактивен процес на обучение !
Стремежът ни е да подготвим своите възпитаници   за предизвикателствата на идния ден в България, Европа и света!
Нашата първостепенна грижа е да придобиете компетенции и практически опит, за да сте убедителни както в продължаващото обучение за степен бакалавър и магистър,  така и в екипите на водещите туристически организации!
Нашите възпитаници са успешни мениджъри в утвърдени хотели и ресторанти!

 Колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството“Интербизнес” е
Вашето бъдеще, Вашата кариера  !

 Основател на Частен професионален колеж по мениджмънт в туризма,  ресторантьорството и хотелиерството “Интербизнес”:

Инж. Радка Стаменова

  Създаден през деветдесетте години на миналия век като едни от първите частни инициативи в България,  Частен професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството „Интербизнес, София, България  е лицензиран от МОН – Лицензия РД14-122/25.07.2003 и предлага двугодишно обучение с право на придобиване на четвърта степен професионална квалификация на професията “Фирмен мениджър” по специалностите: “Предприемачество и мениджмънт в туризма” и “Предприемачество и мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството”.

  Обучението се води по утвърдени учебни програми, които позволяват след успешно дипломиране, продължаване в университет за придобиване на следваща образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър в редица престижни университети в Швейцария, Холандия, Великобритания, САЩ и др.

  Бързата социална, технологическа и икономическа промяна в Европа и света превръща ученето през целия живот в необходимост.

 Четвъртата степен на професионална квалификация е официално признаване на оценката от професионалното образование и обучение както на пазара на труда, така и при продължаващо образование за квалификационна степен бакалавър и магистър.

 Девизът на екипа на колеж “Интербизнес” е:


Вашето обучение е Вашата кариера!

Целта е : Професионално обучение за успешна реализация в Европа и света!


Задачи за постигане на целта:


• Взаимодействие с академичната общност в България и Европа
• Прилагане на най-новите методи на обучение
• Обезпечаване на съвременни учебници и учебни материали
• Висококвалифицирани преподаватели – хабилитирани лица и доказани професионалисти в предприемачеството и мениджмънта на хотелиерството и ресторантьорството
• Изключителна подкрепа от реалния бизнес за ефективно практическо обучение
• Професионално развитие на колежаните по време на обучението им във висококатегорийни хотели и ресторанти
• Успешна социална реализация и конкурентоспособност на пазара на труда

Студентите се обучават на български или английски език.

 Учебните занятия се провеждат в административната сграда на колежа, а практическото обучение – в Колежа и  Парк хотел “Москва”, “Хилтън”, “Шератон”, “Кемпински Зографски”, FPI /“Арена ди Сердика”, “HILL”, “Грийн вил” и “Кристал палас”/ и  туристическите комплекси на Българското черноморие.

  Резултатите от ученето, описани вЕвропейската квалификационна рамка, са:

·        Знания

·        Умения

·        Компетенции, формулирани като лични и професионални резултати

Постигаме ги чрез активизиране взимодействието ни  с реалния бизнес, спазвайки принципите на самооценка и прозрачност.

 Такава е практиката на всички водещи училища по предприемачество и мениджмънт на гостоприемството в Европа и света. Това дава възможност на нашите колежани да съчетаят теоретичната си с практическа подготовка и да придобият специфичния стандарт от знания, умения и по-широки компетенции.

 Качеството и развитието на образованието и обучението осъществяваме чрез непрекъснато обновяване на учебните планове и усъвършенстване на учебния процес за:


•Обективни резултати от ученето
• Повишаване компетентността и експертността на нашите възпитаници.

 Съществуват три форми на обучение, а именно: редовна, задочна и вечерна.

 Колеж "Интербизнес" е утвърдено име в областта на образованието в туризма и подържа контакти с много компании в сферата на туристическата инудстрия, държавни и частни образователни институции и др.

 Благодарение на учебната програма, колежаните се обучават в неразривна връзка с изискванията на водещите туристически организации чрез интерактивни методи и придобиване на професионални умения и компетенции в реална работна среда.

 Екип от специалисти превръща възпитаниците на колежа в търсени и ценени кадри в туризма, ресторантьорството и хотелиерството.

 Колежаните провеждат платен стаж в редица туристически обекти от най-висока категория в страната и в чужбина.

 Сред имената на фирмите, в които работят нашите възпитаници са: хотел "Холидей Ин", хотел "Хилтън", "Парк-хотел Москва", Арена ди Сердика, хотел "Силвър Хаус", хотел "Метрополитен", хотел "Грийнвил", бутиков ресторант "Ариес", хотел "Хил" и др.

  Колежът поддържа контакт с много работодатели, институции, браншови структури и неправителствени организации, които изпращат свободните си стажантски, работни позиции и други предложения за студенти.
Информацията, с която разполага колежът е благодарение на контактите с престижни български и чуждестранни работодатели. Тази секция може да бъде полезна както за колежаните, търсещи работа, така и за работодателите, които предлагат свободни работни места.

 Всички  работодатели и всички обучаващи се в Професионален колеж „Интербизнес” могат да получат консултации за кариерно развитие и отговори на въпросите си.

Добра практика за успешно квалифициране на кадри в областта на туризма

  С финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд, по схема “Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 2”се реализира проект „Оптимизиране на бизнес средата чрез повишаване на професионалната подготовка, езиковите и компютърните компетенции на заети в хотелиерството и ресторантьорството лица”, с водеща организация „Интербизнес - РС” ЕООД. В обучението са включени служители от хотелите „Метрополитен”, „Форум” и „Централ”за професионална квалификация и ключови компетенции. Проектът стартира през 2008 г. и приключва в началото на 2010 г.

 Общата цел на реализирания проект е насочена към повишаване качеството и производителността на труда чрез инвестиране в развитието на човешкия ресурс в предприятията-партньори - хотели „Метрополитен”, „Форум” и „Централ” посредством професионална квалификация и чуждоезиково обучение, отговарящо на потребностите на динамичната пазарна икономика и на европейските и световните стандарти, на заети служители в тях. Човешкият капитал е именно този, който осъществява дейностите за достигане на желаното равнище на конкурентноспособност и високо качество на предлаганите в туристическата индустрия услуги.

            Чрез осъществяването на проекта се преследват следните цели:

-         утвърждаване практиката за учене през целия живот с цел професионална реализация през целия активен живот;

-         повишаване качеството на работната сила, за да отговарят в по-пълна степен на изискванията на пазара на труда;

-         инвестиране в човешкия капитал;

-         повишаване адаптивността на заетите;

-         обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда.

 Повишаването на квалификацията на заетите лица включва квалификационно обучение по професия и обучение по ключови компетенции. Квалификационното обучение е в 6 професии: Камериер, Портиер-пиколо, Готвач, Сервитьор-барман, Хотелиер, Администратор в хотелиерството. Ключовите компетенции са за повишаване езиковите компетенции във връзка с изискванията за качество в свързаните с туризма дейности.

 Реализацията на този проект е една добра практика за успешно квалифициране на кадри в областта на туризма чрез финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд.

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com