Туризъм, забележителности и бизнес

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите със специалности туризъм в Пловдив, Русе, Велико Търново  

Училища, паралелки за туризъм и ресторантьорство в Русе, Пловдив, Велико Трново-България.

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Благоевград, хотели, къщи, вили за гости
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите със специалности туризъм в Пловдив, Русе, Велико Търново
категория :: Забавления | Кетъринг   област :: Русе, хотели, къщи, вили за гости, Русенски лом

адрес: България-ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ се намира в град Пловдив, бул. "Дунав" 78 с филиали в град Русе и Велико Търново.

телефони: 032 960 360, 032 960 315; ; факс : 032 960 406
Моля споменете, че сте разгледали обявата в Туризъм-Хотели-България.com
  изпратете запитване до собственика    web: http://www.uard.bg

видове туризъм:
планински, морски, еко, винен, исторически, културен, бизнес туризъм, спа

мин.цена : **** макс.цена : ****

наляво
наляво
надясно
надясно

 регион
 община
 град
Баниска, хотели, къщи, вили за гости, под наем
Батишница, хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Борово община Русе, хотели, къщи, вили за гости,
Борово хотели къщи, вили за гости, под наем,
Бъзовец хотели, къщи, вили за гости, под наем ,
Бяла Русенско хотели, къщи, вили за гости,под наем,
Ветово хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Глоджево хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Две могили хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Иваново хотели, къщи, вили за гости, под наем,хижи,
Каран Върбовка къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Кацелово хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Мартен хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Могилино хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Ново село Русенско хотели, къщи, вили за гости,
Острица хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Пепелина хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Помен хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Русе хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Сеново хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Сливо поле хотели, къщи, вили за гости,под наем,
Чилнов хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Широково хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи
 село
 курорт
 забележителност
Басарбово-Басорбовски скален манастир гр.Русе
Басарбовски скален манстир Свети Димитър Басарбовс,
Белинци-Ватърна мелница град Русе,
Боровското сребърно съкровище край град Русе,
Джамия "Ибрахим паша" град Русе,
Драметичен театър град Русе,
Етнографски комплекс кв.Вароша,
Иваново-Ивановски скален манастир до гр.Русе,
Исторически музей град Русе,
Каранвърбовски манастир Св. Марина до Две Могили,
Копривецки манастир Света Петка край град Русе,
Къща музей "Захари Стоянов" и вещи сем.Обретенови,
Къща-музей "Баба Тонка" град Русе,
Музей на градския бит в град Русе,
Национален музей на транспорта град Русе,
Оперно - филхармонично дружество - Русе,
Паметник на Колю Фичето гр.Бяла,
Паметник на Стефан Караджа град Русе,
Паметник на свободата град Русе,
Паметник село Ряхово, оласт Русе, общ. Сливо поле,
Пантеон на възрожденците град Русе,
Пещера Орлова чука Две Могили-Русе-България,
Попово-Църква "Света Богородица",
Природен парк „Русенски Лом”,
Русенски Лом край град Русе,
Скален манастир Св. Димитър Басарбовски край Русе,
Скална църква „Света Богородица” – Русенски Лом,
Скалният манастир Калугерица, р.Бели Лом край Русе,
Скалният манастир Торлашкият манастир, р.Бели Лом ,
Средновековна крепост Червен край Русе,
Телевизионата кула град Русе, България,
Тракийска гробница село Свещари,
Тракийски гроб Хелис-резервад "Сборяново",
Храм "Свети Николай" в град Русе.Българиа,
Художествена галерия град Русе,
Църква "Света Троица" град Русе,
Църква “Свети Николай" с.Щръклево Русенско ,
Часовникова кула град Бяла Русенско,
Чешма-мемориал, в град Сливо поле, област Русе
 местност
информация

  Висше училище по агробизнес и развитие на регионите със седалище Пловдив и филиали в Русе и В.Търново

 Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) Пловдив е с предмет на дейност подготовка на специалисти с висше образование в образователно-кваллификационните степени „Бакалавър” и „Магистър” по специалности от професионални направления „Администрация и управление” и „Икономика”.
ВУАРР Пловдив с филиали в Русе и В.Търново обучава студенти по специалности:

 ОКС Бакалавър
-Стопанско управление
-Управление на агробизнеса
-Аграрна икономика
-Икономика на туризма

 ОКС Магистър
-Стопанско управление
-Икономика и управление на агробизнеса
-Икономика и управление на туризма
-Управление на общините
 

 Материалната база предоставя отлични условия за обучение, самоподготовка и изследователска работа.Висшето училище има национална и международна акредитация, включително за всички форми на обучение:
- редовна
-задочна
-дистанционна


Системата за управление на качеството по ISO 9001:2008 е сертифицирана и подложена на ежегоден мониторинг от международната организация “MOODY International”. 
                   
             ■ ПРЕЗЕНТАЦИЯ   В У А Р Р ■
http://www.slideshare.net/janusha/ss-9847167

►Над 270 студенти получават стипендии.
►Нашите дипломи за бакалавърска и магистърска степен се признават в страните-членки на Европейското образователно пространство.
►Притежаваме права за студентска и преподавателска мобилност по разширената европейска харта „Еразъм”.
Интернет системата за дистанционно обучение на ВУАРР:
 

www.netcollege-bg.com


 Новата структура на ВУАРР включва и Земеделски колеж с филиали в Русе и В.Търново, който  обучава студенти в направление: "Растениевъдство" по специалностите „Агротехнологии” /Фермерство / и „Технологии по градинарство и винарство” със срок на обучение 3 години за ОКС „Професионален бакалавър” и придобиващи квалификация "Агроном". Форми на обучение – редовна и  задочна.


ФАКТИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ


►Висше училище „Земеделски колеж” е основано на 23 Октомври 1992г. с Решение на Министерския съвет на Република България.
►От 1994г. са осъществени редица проекти, финансирани от Европейския съюз по програмите Темпус, Фар , Интеррег, Леонардо да Винчи, Сократес Комениус.
►От 2004г. досега са подписани договори за партньорство и сътрудничество с университети и международни организации като Университет Съливан /САЩ/, Полския университет /Влоцлавек/, Аграрния университет /Нитра/ и Консорциума на виртуалния университет в Нитра, Виртуален университет в България и други университети от страната и чужбина.


 С решение на на НС от 06 Юли 2011 година Висше училище „Земеделски колеж” Пловдив е преобразувано във ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И  РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ със седалище Пловдив и филиали в Русе и В.Търново


 Лектори във Висше училище В У А Р Р са били видни личности като д-р Меглена Кунева, академик Благовест Сендов, д-р Симеон Дянков, професори от Великобритания, Холандия, Гърция,Дания,Турция и др.
През академичната 2010/2011г. се очакват гост - професори от Гърция, Холандия, и Турция, които ще изнесат лекции в областта на растениевъдните технологии (със специално внимание към овощарството), животновъдните технологии, качеството и безопасността на храните, аграрната политика на ЕС и европейска интеграция.
През 2008г. Учебно-научните центрове на тогавашното Висше училище „Земеделски колеж” в градовете Велико Търново и Русе бяха акредитирани със 100% положителна оценка на Националната агенция за оценяване и акредитация и прераснаха във филиали.
В тях се поддържа високо качество на учебния процес. Обучението се осъществява от изключително добре подготвени и международно признати професори, доценти и асистенти, както и от утвърдени експерти от практиката.


        Център за дистанционно обучение


 Центърът за дистанционно обучение към Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е създаден с Решение на Академичния съвет в отговор на реалните обществени потребности от висше образование,получено по пътя на дистанционна форма на обучение.
Дистанционната форма е сертифицирана по ISO 9001:2008 от Международната сертифицираща  организация MOODY INTERNATIONAL .

 Към настоящия момент Центърът дава възможност за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалностите „Аграрна икономика”, „Стопанско управление” и „Икономика на туризма”.За подробна информация за Интернет системата за дистанционно обучение на ВУАРР: www.netcollege-bg.com
 Законът за висшето образование предвижда, в рамките на академичната автономия, висшите училища да удостояват заслужили дейци на науката, образованието и бизнеса с почетни звания и награди. В правилника на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите са предвидени четири почетни отличия:

Почетно звание „Доктор хонорис кауза” –
Присъжда се за принос към развитието на висшето училище, както и за национален и международен принос в науката, образованието и бизнеса.
Почетен знак на Висшето училище – присъжда се за национален принос към науката, образованието и бизнеса.
Почетен плакет – присъжда се за регионален принос към науката,образованието и бизнеса.
Почетна грамота – присъжда се за постигнати успехи в науката и образованието във Висшето училище.
С почетни грамоти се удостояват ежегодно студентите,завършили с отличен успех, на официалната церемония за връчване на дипломите.
Участие в международни проекти
Интегриране на Системата за осигуряване на качество „Еко Квалификация” към Европейската квалификационна рамка и Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучене /Integration of the Quality Assurance System Eco-Quality into EQF and ECVET (ECO QUALIFY for EQF)/
Проектът се реализира в рамкте на програма „Леонардо да Винчи” – Партньорство. Целта на проекта е да приведе вече разработената Система за осигуряване на качество „Еко Квалификация” към Европейската квалификационна рамка.

 Главна задача на този проект е да адаптира и тества вече разработената Система за осигуряване на качеството „Еко Квалификация” според нуждите на потребителите в България, Гърция, Румъния и Турция.


 Международната дейност на Висшето училище е насочена към :
- въвеждането и използването на иновативни практики и европейски стандарти, водещи до усъвършенстване на системата за качеството на обучението;
-  повишаване на мобилността на студенти и преподаватели чрез осъществяване на трайни връзки със страни от Европейския съюз и извън него за участие в международни програми , проекти и договори в областта на обучението, образованието и научноизследователската дейност.
 За това допринася сътрудничеството с университети и колежи, учебни центрове,фермерски организации и др. от страни като Гърция, Германия, Дания, Холандия, Испания, Италия, Словакия, Румъния, Франция, Обединеното кралство, Турция, Австрия, Полша, Белгия и др.
През годините на своето развитие ВУАРР Пловдив се утвърди като институция с международен авторитет благодарение на реализираните проекти по програми, финансирани от ЕС.
Студентите имат възможност да се обучават в колежи и университети от ЕС, както и да провеждат практически стажове в страни от ЕС.
Програма Еразъм на Европейския съюз във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.
Университетска харта „Еразъм”
Висшето училище притежава Разширена университетска харта „Еразъм” издадена от Европейската комисия.
Обща информация за програмата
Насочена към повишаване качеството на висшето образование, програмата спомага за изграждането на Европейското пространство за висше образование и насърчава иновативните процеси и трансфера на знания и технологии в областта на висшето образование.
В програма „Еразъм” участват общо 31 страни – всички 27 членки на Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция.
Възможности по секторна програма „Еразъм”
►Мобилност на студенти с цел обучение
Студентската мобилност с цел обучение предоставя възможност на българските студенти да се обучават от 3 до 12 месеца в рамките на една академична година в европейска висша образователна институция.
►Студентски практики (стажове)
Посредством програма Еразъм студентите на ВУАРР имат възможност да реализират студентски практики в европейско търговско предприятие, научноизследователски център или друга подобна организация. Целта на мобилността е придобиване на специфични практически умения за срок от 3 до 12 месеца в рамките на една академична година.
Консултантска дейност и научно обслужване
С развитие на консултантската дейност и научно обслужване ВУАРР създава условия за:
- компетентна подкрепа на завършилите колежа в организирането и развититето на собствен бизнес
- научно подпомагане на действащи производители, фермери, кооперации, сдружения и др.
- усъвършенстване и оптимизиране на учебните планове и програми, произтичащи от препоръките на потребителите на кадри.
Специализации и квалификационни курсове
ВУАРР предлага допълнително обучение и специализации в различни области на мениджмънта, икономиката, технологиите и иновационните практики.
Академично издателство
 Академичното издателство при Центъра за евроинтеграция и култура на Висшето училище издава учебници, учебни помагала, литература и справочници за кандидат-студенти. Те допринасят за подобряване качеството на учебния процес.
Интерес представляват учебниците за дистанционно обучение. Техният брой за последните две години надхвърля 40.
 

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com